Mårten Larsson Mosell och Elna Bengtsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:8 (avregistrerat nummer) 19 april 1871 - 10 maj 1880
Hårderup 3:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 januari 1894 - 12 januari 1905
Hårderup 3:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 mars 1881 - 12 januari 1905

Åbo Mårten Larsson Mosell föddes i Lindby, Svenstorp den 7 september 1826 och var gift med Elna Bengtsson född i Snårestad den 27 juli 1828. Familjen kom till Hårderup från Östra Kärrstorp den 25 oktober 1880. Mårten var son till skomakare Lars Matsson Mosell född i Steglarp, Skivarp och hans hustru Anna Dorotea Larsdotter Hobro född i Västra Vemmenhög. Elna var dotter till åbon i Snårestad Bengt Larsson och hans hustru Elna Månsdotter. Mårten Larsson Mosell avlider den 27 januari 1905 och hustrun Elna Bengtsson avlider den 5 mars 1915.

Sönerna Lars och Nils emigrerade till Amerika. Några brev till systern Anna och svågern Ola finns bevarade.

Länk till Amerikabrev från Nils och Lars Mosell

Bouppteckning efter Mårten Larsson Mosell som avled den 27 januari 1905.

Den 1 april 1905 förrättades bouppteckning efter före detta åboen Mårten Mosell på Håderup nr 3 som avled den 27 januari 1905 och efterlämnade såsom arvtagare efterlevande änkan Elna Bengtsdotter samt deras under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen Anders Mosell på Vallarum nr 9
sonen Lars Mosell, vistande i Amerika
sonen Nils Mosell, vistande i Amerika
dottern Bengta, gift med urmakaren O Granberg, Önneköp
dottern Anna, sift med åboen Ola Nilsson på Vallarum nr 8
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 2 424 kr och skulder uppgick till 216 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 2 208 kr.

Bouppteckning efter Elna Bengtsson som avled den 5 mars 1915.

Den 15 mars 1915 förrättades bouppteckning efter änkan Elna Bengtsdotter Mosell från Hårderup nr 3 som dog den 5 mars 1915 och efterlämnade bröstarvingarna:
sonen muraren Anders Mosell på Vallarum nr 14
sonen Nils Mosell, vistande på utrikes ort
dottern Bengta Mosell, gift med urmakaren Ola Andersson Granberg i Önneköp
dottern Anna Mosell, gift med åbon Ola Nilsson på Vallarum nr 8.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 1 721 kr och skulderna uppgick till 746 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 975 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Larsfödd 12 juni 1865 i Hårderup nr 8. Flyttar till Kjerrstorp 24 oktober 1883. Mjölnare. Vistas i Amerika och skrivs i kyrkböckerna som ”obefintlig”. Lars emigrerade till Amerika och anlände till New York den 23 maj 1888 och han reser senare till Canada och arbetar i en silvergruva i Kaslo, British Columbia i Canada och han omkommer troligen i en gruvolycka i Kaslo 1902.
Nilsfödd 3 juli 1867 i Hårderup nr 8. Emigrerar till Amerika 8 mars 1887. Nils vistas också i British Columbia i Canada och avlider troligen 1915.
Annafödd 24 juni 1871 i Westerstad. Flyttar till Brandstad 23 oktober 1896. Flyttar till Vallarum nr 8 1903 där hon gifter sig med änkemannen och åbon Ola Nilsson Nilsson. Ola Nilsson avlider den 30 augusti 1940 på Östra Säteriet i Vollsjö. Anna flyttar senare till Vallarum 10:4 och där hon avlider den 13 juli 1962.
Bengtafödd 24 februari 1855 i Skårby. Bengta Granberg, född Mårtensson gifter sig den 4 augusti 1881 med Ola Andersson Granberg född den 20 april 1958 i Fränninge. Bengta flyttar till Skarhult 24 oktober 1881. Familjen är folkbokförd i Önneköp 1,2 i Långaröd och senare i Rebbetuaröd nr 1. Ola avlider den 28 maj 1938 och Bengta avlider den 27 november 1943.
Andersfödd 23 april 1861 i Skårby. Smedlärling och murare. Flyttar till Vallarum nr 9, 1903 där han gifter sig med Elise Nilsson. Elise var född den 23 januari 1881 i Benestad. Anders avlider den 8 juli 1921 och Elise avlider den 23 februari 1951.