Välj en sida

Mårten Larsson Mosell och Elna Bengtsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:8 (avregistrerat nummer) 19 april 1871 - 10 maj 1880
Hårderup 3:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 januari 1894 - 12 januari 1905
Hårderup 3:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 mars 1881 - 12 januari 1905

Åbo Mårten Larsson Mosell föddes i Lindby, Svenstorp den 7 september 1826 och var gift med Elna Bengtsson född i Snårestad den 27 juli 1828. Familjen kom till Hårderup från Östra Kärrstorp den 25 oktober 1880. Mårten var son till skomakare Lars Matsson Mosell född i Steglarp, Skivarp och hans hustru Anna Dorotea Larsdotter Hobro född i Västra Vemmenhög. Elna var dotter till åbon i Snårestad Bengt Larsson och hans hustru Elna Månsdotter. Mårten Larsson Mosell avlider den 27 januari 1905 och hustrun Elna Bengtsson avlider den 5 mars 1915.

Sönerna Lars och Nils emigrerade till Amerika. Några brev till systern Anna och svågern Ola finns bevarade.

Länk till Amerikabrev från Nils och Lars Mosell

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1905, sid 1

Bouppteckning efter Mårten Larsson Mosell som avled den 27 januari 1905.

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1905, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1905, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1915, sid 1

Bouppteckning efter Elna Bengtsson som avled den 5 mars 1915.

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1915, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs Häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1915, sid 3

Barn

NamnBeskrivning
Larsfödd 12 juni 1865 i Hårderup nr 8. Flyttar till Kjerrstorp 24 oktober 1883. Mjölnare. Vistas i Amerika och skrivs i kyrkböckerna som ”obefintlig”. Lars emigrerade till Amerika och anlände till New York den 23 maj 1888 och han reser senare till Canada och arbetar i en silvergruva i Kaslo, British Columbia i Canada och han omkommer troligen i en gruvolycka i Kaslo 1902.
Nilsfödd 3 juli 1867 i Hårderup nr 8. Emigrerar till Amerika 8 mars 1887. Nils vistas också i British Columbia i Canada och avlider troligen 1915.
Annafödd 24 juni 1871 i Westerstad. Flyttar till Brandstad 23 oktober 1896. Flyttar till Vallarum nr 8 1903 där hon gifter sig med änkemannen och åbon Ola Nilsson Nilsson. Ola Nilsson avlider den 30 augusti 1940 på Östra Säteriet i Vollsjö. Anna flyttar senare till Vallarum 10:4 och där hon avlider den 13 juli 1962.
Bengtafödd 24 februari 1855 i Skårby. Bengta Granberg, född Mårtensson gifter sig den 4 augusti 1881 med Ola Andersson Granberg född den 20 april 1958 i Fränninge. Bengta flyttar till Skarhult 24 oktober 1881. Familjen är folkbokförd i Önneköp 1,2 i Långaröd och senare i Rebbetuaröd nr 1. Ola avlider den 28 maj 1938 och Bengta avlider den 27 november 1943.
Andersfödd 23 april 1861 i Skårby. Smedlärling och murare. Flyttar till Vallarum nr 9, 1903 där han gifter sig med Elise Nilsson. Elise var född den 23 januari 1881 i Benestad. Anders avlider den 8 juli 1921 och Elise avlider den 23 februari 1951.