Mårten Johansson och Johanna Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 22 september 1894 - 22 februari 1898
Vallarum 5:7 (avregistrerat nummer) 22 november 1894 - 22 februari 1898

Mårten Johansson var född den 1 juli 1872 i Brösarp och han gifte sig den 30 juni 1894 med Johanna Olsson som var född den 6 maj 1876 i Vallarum nr 10. Efter vistelsen i Vallarum flyttar familjen 1899 till Fränninge nr 30 för att sedan flytta till Lövestad den 4 december 1907. Där bosätter man sig i Heingetorp 2-34 och där Mårten avlider den 7 april 1947 och Johanna avlider den 13 december 1967.

Barn

NamnBeskrivning
William Reinholdfödd 29 juli 1895 i Vallarum. William Reinhold Johansson var ogift hela livet och han var bosatt på Heingetorp 2 i Lövestad och där han avlider den 3 oktober 1944.
Johan Oscarfödd den 1 december 1897 i Vallarum. Johan oscar gifte sig den 8 december 1945 med Nanna Ingeborg Johansson född den 17 februari 1909 i Vinslöv. Familjen var bosatt i Sätaröd nr 3 i Tollarp och här avlider Johan Oscar den 17 april 1977. Senare är Nanna Ingeborg bosatt på Borgargatan 22 i Tollarp och där hon avlider den 10 augusti 1982.
Einar Gotthardfödd den 5 maj 1900 i Fränninge nr 30.
Ella Johanna Ingeborgfödd den 28 maj 1903 i Fränningr nr 30 och hon avlider den 3 mars 1904.
Ella Maria Karolinafödd den 6 maj 1905 i Fränninge nr 30. Ella Maria Karolina Lundgren gifter sig den 7 mars 1931 med Hilding Lundgren som var född den 18 september 1905 i Lövestad. Familjen är bosatt på Odengatan 5 B i Tomelilla och Hilding avlider den 9 november 1994 och Ella Maria Karolina avlider den 7 februari 1997.