Mårten Bengtsson och Hanna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:6 (avregistrerat nummer) 26 mars 1874 - 19 april 1881
Hårderup 4:15 (aktuellt nummer) 8 januari 1883 - 28 april 1890
Hårderup 4:14 (aktuellt nummer) 8 januari 1883 - 21 maj 1883

Mårten Bengtsson föddes den 22 januari och döptes den 26 januari 1843 i Vallarum nr 12, Fränninge socken. Mårten var son till åbon på Vallarum nr 12 Bengt Mårtensson och hans hustru Hanna Nilsdotter, båda födda i Vallarum. Mårten gifter sig med Hanna Persdotter den 29 december 1882 i Fränninge. Hanna föddes i Eljaröd den 15 november 1840. Mårten kom från Vallarum nr 12 och Hanna kom från Andrarum. Båda kom den 6 november 1882. Mårten Bengtsson avlider den 1 november 1888 i Hårderup nr 4, Fränninge socken. Dödsorsak är ej angiven.
Hanna Persdotter avlider den 15 januari 1914 i Östra Kärrstorp utav ålderdomssvaghet och begravdes den 23 januari.

Bouppteckning efter Mårten Bengtsson som avled på Hårderup nr 4 den 1 november 1888.

Den 20 november 1888 förrättades bouppteckning efter åboen Mårten Bengtsson på Hårderrup nr 4 som avlidit den 1 november 1888 och som efter sig lämnat såsom sterbhusdelägare änkan Hanna Persson samt syskonen brodern åboen Nils Bengtsson på Hårderup nr 4
systern Else, avliden men efterlämnade i äktenskap med Nils Löfgren sammanavlade barnen
sonen Nils
dottern Maria
dottern Anna
systern Elna, änka efter avlidne Anders Lundblad i Fränninge
I bouppteckningen upptogs fastigheten 25/1024 mantal skatterusthåll på Hårderup nr 4 som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis daterat den 13 februari 1883 och som värderades till taxeringsvärdet på 2 500 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen var 3 265 kr och skulderna var på 2 961 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 297 kr.