Mårten Bengtsson och Hanna Larsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:57 (avregistrerat nummer) 24 april 1880 – 1 oktober 1917
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 28 mars 1918 - 16 oktober 1922
Starrarp 3:21 (avregistrerat nummer) 6 juli 1918 - 16 oktober 1922
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 28 mars 1918 - 16 oktober 1922
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) 24 april 1880 – 1 oktober 1917

Mårten Bengtsson föddes i Vallarum den 25 januari 1854 och Mårten var son till åbon på Vallarum nr 8, Bengt Erlandsson och hans hustru Karna Andersdotter. Den 30 december 1880 gifter sig Mårten med Hanna Larsson född den 3 april 1859 i Östra Sallerup. Hanna var dotter till arrendatorn Lars Christoffersson och hans hustru Karna Pettersdotter på Tattarp nr 1. Till Skumparp kom familjen närmast ifrån Starrarps Ora 1918. Mårten Bengtsson avlider den 23 juli 1922 på Hörby lasarett utav förkalkning.

Bouppteckning efter Mårten Bengtsson som avled i Skumparp den 23 juli 1922.

Den 16 oktober 1922 förrättades bouppteckning efter Mårten Bengtsson i Skumparp som avled den 23 juli 1922 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare änkan Hanna Bengtsson samt med henne sammanavlade barnen:
dottern Karin gift med bryggaren Olof Kristiansson i Vollsjö
sonen Olof vistande i Amerika
sonen Nils vistande i hemmet
I bouppteckningen upptogs fastigheterna:
Skumparp nr 1, 7/512 mantal Skumparp 1:15
Starrarp nr 3, 6/1280 mantal Starrarp 3:18
Fastigheten, en från 19/1280 Starrarp nr 3 avsöndrad lägenhet om 0,084 hektar, Starrarp 3:21 enligt lagfartsbevis daterat den 30 augusti 1918.
Fastigheterna förvärvades gemensamt under äktenskapet enligt lagfartsbevis daterat den 12 april 1918
och dom upptogs till det gemensamma taxeringsvärdet på 4 100 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till
7 937 kr och det fanns skulder på 936 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 7 001 kr.

Bouppteckning efter Hanna Bengtsson, född Larsson som avled i Skumparp den 29 april 1942.

Den 11 juni 1942 förrättades bouppteckning efter änkan Hanna Bengtsson i Skumparp som, född den 3 april 1859, avled den 28 april 1942 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare, barnen:
dottern Fru Karin Kristiansson, Vollsjö
sonen Olof Mårtensson, vistande på okänd ort i Amerika
sonen Nils Mårtensson, Skumparp
I dödsboet var de totala tillgångarna 5 855 kr och det fanns skulder på 557 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 5 297 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Karinfödd 22 september 1881 i Starrarps Ora. Flyttar till Wollsjö 1902. Gifter sig med Olof Kristiansson på nr 18 i Vollsjö.
Oloffödd 29 maj 1883 i Starrarps Ora.
Nilsfödd 14 juli 1886 Starrarps Ora. Nils tar över föräldragården 1933. Han är fotograf och cykelreparatör.