Mårten Andersson och Ingar Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:16 (aktuellt nummer) 14 juni 1848 - 27 januari 1873
Molleröd 1:4 Nyhem (aktuellt nummer) 26 februari 1845 – 2 augusti 1879

Mårten Andersson var född den 2 april 1816 i Heingetorp i Lövestad och han var son till Anders Olsson och hans hustru Sophia Carlsdotter. Mårten kom till Molleröd den 18 maj 1844 och där han gifter sig med Ingar Andersdotter som är dotter till de tidigare ägarna av fastigheten Anders Nilsson och Ingar Persdotter. Ingar var född den 25 mars 1822 i Molleröd. Ingar avlider den 30 september 1871. Mårten som också är kyrkvärd avlider den 22 februari 1913 utav ålderdom.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd den 21 december 1845 i Molleröd. Anna Mårtensdotter gifte sig den 11 november 1864 med drängen Anders Nilsson som var född den 9 december 1842 i Andrarum. Paret flyttar till Vittskövle den 1 november 1865. Senare är dom bosatta i Dämmemölla i Degeberga och där Anna avlider den 26 maj 1885 utav lungsot.
Anders född den 14 maj 1848 i Molleröd. Anders blir åbo i Molleröd och tar över driften av hans föräldragård omkring 1879. Anders gifter sig med Ingrid Johanna Lindegren som var född den 6 februari 1853 i Östra Kärrstorp. Familjen driver gården ända fram till 1926.
Hannafödd den 3 april 1851 i Molleröd. Hanna Nilsson, född Mårtensdotter gifter sig den 21 augusti 1874 i Fränninge med åbon på Fränninge nr 6 Nils Nilsson som var född den 7 juli 1851 i Fränninge nr 6. Nils avlider den 31 maj 1942 utav ålderdomsavtyning och Hanna är senare bosatt på Sandbäck 5:7 i kvarteret Tigern i Södra Åsum och hon avlider den 18 december 1951, ca 8 månader efter sin 100-års dag.
Nilsfödd den 15 oktober 1853 i Molleröd. Nils Mårtensson gifte sig den 23 juni 1883 i Östra Sallerup med Karna Mårtensson, född Andersson som var född den 5 juni 1859 i Östra Sallerup. Familjen är bosatt på Ellestorp 1:17 där Nils är åbo och där han avlider den 30 januari 1943. Karna bor kvar fram till sin död den 6 augusti 1951.
Elnafödd den 20 januari 1858 i Molleröd. Elna Mårtensdotter avlider den 7 augusti 1865 i Molleröd.
Sofifödd den 4 november 1860 i Molleröd. Sofi Mårtensdotter avlider den 15 juli 1865 i Molleröd.
Olafödd den 8 juni 1866 i Molleröd. Ola Mårtensson flyttar till Vallarum nr 7 1894 och han blir handlare. Han gifter sig den 10 augusti 1894 med Maria Persson som var född den 8 februari 1871 i Långaröd. Familjen flyttar senare till Högalidsgatan 28 i Högalid i Stockholm och där Ola avlider i cancer den 14 maj 1932. Maria flyttar senare till Norrtullsgatan 45 i Matteus församling i Stockholm och där hon avlider den 25 juli 1949.