Märta Wenik

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 16 november 1989 -
Vallarum 12:5 (avregistrerat nummer) 11 december 1951 - 5 april 1972
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 11 december 1951 - 11 december 1956

Märta Wenik född Olofsson i Vallarum den 28 april 1914. Märta var dotter till dom tidigare ägarna av fastigheten arrendatorn Olof Svensson och hans hustru Kristina Svensson. Märta gifter sig den 7 april 1945 med Aron Wenik som var född den 13 januari 1893 i Mosaiska församlingen i Malmö. Familjen var bosatt på Bergsgatan 1 i Malmö. Märta och Aron övertar Märtas föräldragård 1951 efter att hennes föräldrar avlidit. Den 23 juni 1956 avlider Aron och Märta är fortsatt bosatt på Bergsgatan i Malmö. Senare är Märta bosatt på Solkullen i Vollsjö och hon avlider den 28 april 2008.

Barn

NamnBeskrivning
Claes Bertil Roland Wenikfödd den 14 juni 1944 i Sankt Johannes församling i Malmö.