Märta Wenik och Claes Bertil Roland Wenik

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:1 Ekliden (avregistrerat nummer) 11 december 1956 - 16 november 1989