Märta Olsson och Elna Christiansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:41 (avregistrerat nummer) 11 november 1878 - 18 augusti 1881