Marta Lundgren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:53 (aktuellt nummer) 25 oktober 1958 -

Marta Sofia Ingeborg var född den 4 januari 1906 i Vallarum. Marta Sofia Ingeborg Lundgren gifte sig men skiljde sig den 8 april 1947. Hon var bosatt i Vallarum nr 9 och tog över familjens fastighet 1858 då hennes moder avled. Här bor hon fram till då hon avlider den 8 maj 1998.