Martha Kristina Håkansson, född Lundqvist (änka efter August Håkansson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 10 juli 1951 - 15 juni 1957
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 10 juli 1951 - 15 juni 1957

August Håkansson var född den 15 oktober 1886 i Vallarum och han var son till åbon Håkan Mårtensson och Hanna Olsson i Vallarum. August gifter sig den 25 oktober 1924 med Martha Kristina Lundquist född den 26 juli 1895 i Vallarum och hon var dotter till handlaren Johan Lundquist och hans hustru Anna Hansson på Vallarum nr 9. Familjen kom till Vallarum nr 7 den 10 december 1926 ifrån Vallarum nr 9. Senare är dom bosatta på Vallarum nr 9:37 och där August avlider den 17 januari 1952. Under perioden 1951 – 1957 är Martha bosatt på Vallarum 9:37 för att senare var bosatt i Vollsjö på Vångavägen 2 och hon avlider den 25 september 1981.