Greta Marie Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:6 (aktuellt nummer) 26 juli 1971 - 1 juni 1973
Starrarp 9:3 Starrarpslund (avregistrerat nummer) 26 juli 1971 -