Maria Ehrman

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 31 maj 1947 – 3 oktober 1958
Hårderup 4:26 (aktuellt nummer) 3 maj 1947 - 3 oktober 1958
3 maj 1947 - 3 oktober 1958
Hårderup 1:13 (aktuellt nummer) 31 maj 1947 – 3 oktober 1958