Måns Svensson och Anna Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:24 (avregistrerat nummer) 25 januari 1827 - 30 april 1857
Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer) 25 januari 1827 - 30 april 1857
Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer) 1834 -

Måns Svensson var född den 28 april 1797 i Vallarum och Måns var son till Sven Löfgren och hans hustru Kirstina Christiansdotter. Måns var gift med Anna Mårtensdotter som var född den 29 januari 1799 i Östra Sönnarlöv och Anna var dotter till Mårten Andersson och hans hustru Elna Nilsdotter. Familjen är bosatt i Vallarum nr 8 och där Måns avlider 1843 och där Anna avlider den 18 oktober 1858 utav ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Måns Svensson som avled på Vallarum nr 8 den 5 februari 1843.

Bouppteckning efter Anna Mårtensdotter som avled på Vallarum nr 8 den 18 oktober 1858.

Barn

NamnBeskrivning
Mårtenfödd 14 juli 1828 i Svensköp. Mårten avlider den 12 december 1836 utav halsfluss.
Sven född den 1 maj 1834 i Vallarum. Flyttade till Vallarum nr 9 1850. Senare är Sven gift och bosatt , Kbv 28 i Malmö Sankt Pauli och där han avlider den 27 april 1887.
Karnafödd den 1 april 1824 i Svensköp. Flyttade till Södrs Åsum 1849. Karna Jönsson, född Månsdotter gifter sig den 14 februari 1851 med Mårten Jönsson som var född 14 december 1818 i Öved. Familjen var senare bosatt på Vollsjö 14 och där avlider Karna den 13 september 1891. Mårten bor kvar på Vollsjö nr 14 och han avlider den 30 oktober 1907.
Mårtenfödd den 30 juli 1837 i Vallarum. Mårten Löfgren gifter sig med Eljena Löfgren, född Månsson den 29 januari 1844 i Tolånga. Familjen var senare bosatt på Sjöbo nr 6 i Södra Åsums församling och där Mårten avlider den 27 februari 1889. Eljena bor kvar på Sjöbo nr 6 och hon avlider den 4 mars 1920.
Elnafödd den 14 augusti 1841 i Vallarum.