Måns Persson och Elna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:9 (aktuellt nummer) 1851 – 1862
Skumparp 1:3 (avregistrerat nummer) 1836 - 1862

Måns Persson var född den 16 januari 1803 i Skumparp och var son till de tidigare ägarna av fastigheten, Per Månsson och Kjerstena Persdotter. Måns var gift med Elna Nilsdotter född den 4 mars 1815 i Starrarp. Elna var dotter till husmannen Nils Månsson och hans hustru Elna Månsdotter i Starrarp. Måns Persson avlider den 9 april 1862 i Skumparp. Änkan Elna Nilsdotter driver gården vidare tillsammans med barnen fram till 1872 då gården säljs. Elna Nilsdotter avlider den 28 maj 1881 i Skumparp.

Bouppteckning efter Måns Persson som avled i Skumparp den 9 april 1862.

Bouppteckning efter Elna Nilsdotter som avled i Skumparp den 28 maj 1881.

Barn

NamnBeskrivning
Perfödd 29 augusti 1835 i Skumparp. Flyttar till Hårderup nr 4 1859 och kommer tillbaka till Skumparp. Blir åbo 1863 och flyttar till Ö Sallerup 1870. Per gifter sig den 23 juni1870 med Anna Pehrsdotter som var född den 6 september 1846 i Onslunda. Måns och Elna övertar Elnas föräldragård, Bessinge nr 1 i Östra Sallerup. Familjen är bosatt på gården och där Per avlider den 9 januari 1927 och där Anna avlider den 29 november 1931.
Nilsfödd 10 mars 1837 i Skumparp. Blir åbo 1863 och gifter sig med Kersti Måns- dotter den 29 december 1865. Kersti var född i Starrarp den 30 oktober 1844. Nils avlider den 27 juni 1868 i Skumparp. Kersti, änka efter Nils flyttar tillbaka till Starrarp nr 2. Kersti gifter om sig och är bosatt på Brunslöv nr 7 i Östraby och där hon avlider den 26 maj 1935.
Olafödd 8 september 1839 i Skumparp. Ola arbetar som dräng på olika platser i Starrarp och Vallarum och flyttar till Östra Sallerup den 5 oktober 1867. Ola hade gift sig den 22 mars 1866 med Johanna Månsdotter som var född den 28 mars 1847 i Tryde. Familjen var bosatt på Pärup nr 2 i Östra Sallerup och där Johanna avlider den 8 april 1922. Ola flyttar senare till Pärup nr 7 i Östra Sallerup och där Ola avlider den 17 juli 1934.
Svenfödd 25 september 1841 i Skumparp. Arbetar som dräng på olika platser inom Starrarp och Skumparp. 1868 blir Sven åbo på Starrarp nr 2. Han gifter sig med Elna Persdotter född den 11 januari 1844 i Sallerup. Dom gifte sig den 17 april 1868. Dom får barnen Maria född 24 april 1869 i Starrarp, avlider 14 februari 1870. Nils född 13 december 1870 i Starrarp och Olof född 27 juni 1873 i Starrarp. Familjen flyttar till Östra Sallerup den 20 augusti 1874. Familjen bosätter sig på Pärup nr 1 i Östra Sallerup och där Sven avlider den 1 januari 1914. Elna bor kvar på Pärup nr 1 och där hon avlider den 10 juni 1919.
Annafödd 28 januari 1844 i Skumparp. Flyttar till Östraby den 21 september 1870. Anna bosätter sig på Oderup nr 2 och där hon gifter sig den 25 november 1870 med Ola Jönsson som var född den 6 februari 1845 i Östraby. Familjen var senare bosatt på Östraby nr 8 och där Ola avlider den 7 september 1907. Anna bor kvar på Östraby nr 8 fram till den 3 juli 1909 då hon emigrerar till Nordamerika.
Månsfödd 25 mars 1846 i Skumparp. Måns Månsson gifter sig den 29 juni 1888 med Anna Andersdotter som var född den 3 december 1850 i Västerstad. Familjen var senare bosatt på Sniberup nr 1 i Östraby och där Anna avlider den 16 juni 1917. Måns bor kvar och han avlider den 16 april 1928 på Sniberup nr 1.
Hansfödd 22 oktober 1849 i Skumparp. Flyttar till Starrarp nr 10 för att arbeta som dräng 1866. Han flyttar sedan till Ö Sallerup 1877. Hans Månsson gifter sig den 12 oktober 1877 med Elsa Jönsdotter som var född den 12 december 1849 i Östra Sallerup. Familjen var senare bosatt på Hörby nr 1, Tvärgatan och där Hans avlider den 27 augusti 1926. Elsa bor kvar fram tills att hon avlider den 17 oktober 1936.
Andersfödd 1855 i Skumparp. Flyttar till Ö Sallerup 1870. Anders Månsson gifter sig den 3 juli 1903 med Karna Andersson som var född den 7 januari 1862 i Fränninge. Familjen var bosatt på Pärup nr 2 i Östra Sallerup och där Anders avlider den 3 juli 1924. Karna bor kvar på Pärup nr 2 och där hon avlider den 10 februari 1935.
Johanfödd 27 maj 1859 i Skumparp. Avlider den 23 juli 1859 i Skumparp i en icke angiven sjukdom.