Välj en sida

Måns Persson och Mätta Nilsdotter/Elna Nilsdotter (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:9 (avregistrerat nummer) 15 juli 1875 - 3 oktober 1877
Vallarum 7:8 (avregistrerat nummer) 16 juni 1835 - 27 augusti 1879
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 15 juli 1875 - 3 oktober 1877
Vallarum 9:40 (avregistrerat nummer) 15 juli 1875 - 3 oktober 1877
Vallarum 7:8 (avregistrerat nummer) 16 juni 1835 - 27 augusti 1879

Måns Persson var född den 10 mars 1809 i Fränninge och han var son till karabinier Pehr Frenström och hans hustru Kerstena Persdotter. Måns gifter sig med Mätta Nilsdotter som var född den 16 mars 1804 i Fränninge och hon var dotter till Nils Christiansson och hans hustru Ingar Clausdotter. Familjen är bosatt på Vallarum 7:8 och där Mätta avlider den 1 maj 1848 utav nervfeber. Måns gifter om sig den 22 oktober 1850 med Elna Nilsdotter född den 22 september 1819 i Fränninge och Elna var dotter till Nils Andersson och hans hustru Karna Nilsdotter. Måns avlider den 5 maj 1878 i Vallarum och Elna avlider den 17 januari 1885 också i Vallarum.

Bouppteckning efter Mätta Nilsdotter som avled på Vallarum den 1 maj 1848.

Bouppteckning efter Måns Persson som avled på Vallarum nr 7 den 5 maj 1878.

Bouppteckning efter Elna Nilsdotter som avled på Vallarum nr 7 den 17 januari 1885.

Barn

NamnBeskrivning
Måns och Mättas barn:
Kjerstifödd den 14 december 1843 i Vallarum. Kjesti flyttar till Vallarum nr 14 1868. Kjersti gifter sig den 4 juli 1868 med åbon på Vallarum nr 14 Ola Andersson som var född den 10 mars 1844 i Fränninge nr 21. Familjen bor kvar på Vallarum nr 14 och där avlider Kjersti den 18 december 1921 utav ålderdomssvaghet och åderförkalkning. Ola bor kvar på nr 14 i Vallarum och han avlider den 18 juli 1932.
Nilsfödd den 11 februari 1846 i Vallarum. Nils Månsson gifter sig den 29 december 1875 med Anna Jönsdotter som var född den 3 december 1845 i Vallarum nr 7. Nils och Anna övertar brukandet av Nils föräldragård.
Måns och Elnas barn:
Ingarfödd den 29 juli 1851 i Vallarum. Ingar Olsson, född Månsdotter gifter sig den 15 augusti 1879 med torparen Per Olsson som var född den 4 februari 1851. Familjen bor i Kurrehult i Östra Sönnarlöv och där Per avlider den 6 mars 1909 utav slaganfall. Ingar bor kvar och hon avlider den 25 augusti 1930 genom att man fann henne död ute på marken.
Pehrfödd 9 februari 1854 i Vallarum. Pehr Månsson gifte sig den 12 september 1879 med Anna Andersdotter som var åbodotter på Farhult nr 5 i Långaröd. Anna var född den 22 juli 1857 i Långaröd. Familjen är bosatt på Fränninge nr 28 och där Anna avlider den 18 januari 1929 utav lunginflamation. Pehr avlider också på Fränninge nr 28 den 18 september 1938 utav ålderdom.
Olafödd den 20 september 1856 i Vallarum. Ola Månsson gifter sig den 4 april 1879 med Bengta Mårtensson som var född i Smedstorp den 9 juli 1855. Familjen är bosatt och verksam på Vallarum nr 7 och här avlider Bengta den 16 september 1929 utav lungtuberculos och hjärtfel. Ola avlider den 25 mars 1939 utav ålderdom.
Elnafödd den 26 april 1860 i Vallarum.
Andersfödd den 25 december 1863 i Vallarum. Anders avlider den 30 december 1863.