Måns Olsson och Kjerstena Johansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:3 Starrarpslund (avregistrerat nummer) 27 februari 1850 - 21 november 1881

Måns Olsson var född den 24 oktober 1811 i Starrarp och han var son till de tidigare ägarna av denna fastighet Ola Månsson och hans hustru Bengta Nilsdotter. Den 13 juli 1849 gifter sig Måns med pigan på Vallarum nr 15 Kjerstena Johansdotter. Måns avlider i Starrarp nr 9 den 26 oktober 1859 i en icke angiven sjukdom. Kjerstena avlider också i Starrarp nr 9 den 8 maj 1887.

Bouppteckning efter åbon Måns Olsson som avled på Starrarp nr 9 den 26 oktober 1859.

Bouppteckning efter Kersti Johansdotter som avled på Starrarp nr 9 den 8 maj 1887.

Barn

NamnBeskrivning
Bengtafödd den 17 augusti 1851 i Starrarp. Bengta flyttar till Bjälkhult den 13 sep- tember 1878 då hon gifte sig med åbosonen Johan Jönsson.
Annafödd den 3 juli 1854 i Starrarp. Anna gifter sig med åbon Anders Persson och flyttar till Fränninge nr 29 den 26 augusti 1888. Anna blir änka den 6 april 1896 då hennes man avlider. Anders arbetade som skomakare. Anna avlider den 19 mars 1939 i Fränninge nr 29 utav hjärnblödning.
Ola född den 20 november 1857 i Starrarp. Ola var gift med Ingar Månsson, född Olsson den 7 april 1858. Dom var bosatta på Vallarum nr 3. Ingar avled utav astma och svagt hjärta. Ola avlider den 15 november 1929 i Vallarum nr 3 utav kräfta i levern.
Månsfödd den 16 juni 1860 i Starrarp. Han blev kasserad i det militära. Arbetar som dräng under en period för att 1892 emigrera till Amerika.