Måns Olsson och Kersti Persdotter

Åbon Måns Olsson är född i Puus den 25 november och döpt 4 december 1848 och gifte sig den 28 december 1872 i Fränninge med Kersti Persdotter född den 22 oktober och döpt den 23 oktober 1842 i Tolånga. När dom gifte sig 1872 var Måns åbo på nr 5 i Vallarum och Kjersti var piga på nr 3 i Hårderup. Tillsammans har dom ett barn Nils som är född den 30 september 1873 i Fränninge. Måns Olsson var i kyrkböckerna skriven som “vidskeplig”. Måns avlider den 18 juni 1900 i Puus utav “hjärtfel” och begravdes den 23 juni 1900. 1928 flyttar Kersti till Fränninge församlings ålderdomshem” på Fränninge nr 27. Kersti avlider den 19 mars 1935 på ålderdomshemmet i Fränninge och begravdes den 24 mars. Måns Olsson var son till Ola Månsson och hans hustru Eljena Bengtsdotter i Puus och Kersti var dotter till Pehr Andersson och Karna Andersdotter på nr 8 i Eggelstad. Dom kom till Hårderup nr 3 den 24 april 1877 ifrån Vallarum och flyttar till Puus 1888.

Bouppteckning efter Måns Olsson som avled den 18 juni 1900.

Den 13 september 100 förrättades bouppteckning efter avlidne arrendatorn Måns Ohlsson i Puus som med döden avlidit den 18 juni 1900 och efterlämnat såsom dödsbodelägare hustrun numera änkan Kersti Persdotter samt med henne under äktenskapet sammanavlade sonen Nils Månsson. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 3 928 kr och skulderna uppgick till 1 958 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 1 970 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 30 september och döptes den 12 oktober 1873 i Fränninge. Nils Månsson gifter sig den 5 maj 1899 med Johanna Persson född den 7 juli 1879 i Fränninge. Hon kom från Långaröd den 5 juni 1899. Nils och Johanna flyttar till Vallarum nr 3 som arrendator fram till 1908 då familjen flyttar till Vallarum nr 14 som arrendator. Nils och Johanna är senare bosatt Vallarum 9:36 och där Johanna avlider den 6 juni 1963. Nils är senare bosatt på Vallarum 9:6 och han avlider den 1 mars 1964.