Måns Olsson och Elna Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:41 (avregistrerat nummer) 10 april 1890 - 7 november 1931
Starrarp 9:3 Starrarpslund (avregistrerat nummer) 24 oktober 1895 - 7 november 1931
Starrarp 9:2 Starrarps Kvarn (avregistrerat nummer) 24 oktober 1895 - 7 november 1931
Starrarp 9:2 Starrarps Kvarn (avregistrerat nummer) 18 mars 1881 - 24 oktober 1895
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 18 mars 1881 - 7 november 1931

Måns Olsson var född den 16 maj 1854 i Starrarp och var son till de tidigare ägarna av fastigheten Ola Nilsson och hans hustru Hanna Månsdotter. Den 21 november 1884 gifter sig Måns i Fränninge med Elna Olsson född den 10 november 1858 i Östra Sallerup. Elna var dotter till åbon på Omsedt nr 1 i Östra Sallerup, Ola Nilsson och hans hustru Elna Nilsdotter. Elna kom från Östra Sallerup den 17 oktober 1884. Den 24 oktober 1895 säljer Måns och Elna av ett stycke mark om 1/432 mantal som senare blir fastigheten Starrarp 9:5. Resterande mark behåller familjen fram till att Måns avlider den 27 augusti 1931 i Starrarp. Måns avlider utav svagt hjärta samt blodpropp. Elna avlider endast fem dagar senare den 1 september 1931 utav en lungsjukdom samt ålderdomssvaghet. Måns var förutom åbo även nämndeman och satt i Pensions- och kristidsnämnden samt i Kyrkofullmäktige. Gården kallas även Starrarps Kvarn efter att en kvarn uppfördes på fastigheten under 1870-talet. Kvarnen fungerade senare som postkontor.

Bouppteckning efter Måns Olsson som avled på Starrarp den 27 augusti 1931.

Den 7 november 1931 förrättades bouppteckning efter nämndemannen Måns Olsson i Starrarp, gift 1884 och död den 27 augusti 1931 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare makan Elna Olsson samt med henne under äktenskapet födde barnen:
sonen Ola Månsson i Starrarp, ogift
dottern Ester, gift 1921 med tullkontoristen Hjalmar Ekenstjärna i Lund
dottern Hanna Månsson i Starrarp, ogift
dottern Annette, gift 1920 med hemmansägaren Ferdinand Johansson i Hjärås.
I bouppteckningen upptogs fastigheterna:
26/432 mantal Starrarp nr 9 (26/432 mantal av 9:2) med därpå befintliga kvarnar
1/24 mantal Starrarp nr 6 (1/24 mantal av Starrarp 6:2)
fastigheterna vilka den avlidne före äktenskapet sig förvärvat enligt lagfartsbevis den 12 april 1881 och
upptogs till taxeringsvärdet på tillsammans 35 400 kr.
83/12288 mantal Starrarps Ora nr 1 med därpå uppfört hus
1/352 mantal Starrarp nr 9
Fastigheter som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis.
1/3 av fastigheten 170/20000 mantal nr 1 Hörby och som upptages till ett värde av 200 kr.
Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 57 962 kr och det fanns skulder på 12 840 kr vilket tillsammans ger en behållning på 45 122 kr.

Bouppteckning efter Elna Ohlsson som avled på Starrarp den 1 september 1931.

Den 7 november 1931 förrättades bouppteckning efter änkan Elna Olsson i Starrarp som avlidit den 1 september och efterlämnade såsom sterbhusdelägare barnen:
sonen Ola Månsson i Starrarp, ogift
dottern Ester, gift 1921 med tullkontoristen Hjalmar Ekenstjärna i Lund
dottern Hanna Månsson i Starrarp, ogift
dottern Annette, gift 1920 med hemmansägaren Ferdinand Johansson i Hjärås.
Fastigheter som makarna under äktenskapet gemensamt förvärvat enligt lagfartsbevis.
83/12288 mantal Starrarps Ora nr 1 med därpå uppfört hus
1/352 mantal Starrarp nr 9
Fastigheterna upptogs till ett taxeringsvärde på 3 300 kr.
1/3 av fastigheten 170/20000 mantal nr 1 Hörby och som upptages till ett värde av 200 kr.
Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 25 812 kr och det fanns en skuld på 300 kr vilket ger en behållning på 25 512 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Olafödd den 5 oktober 1885 i Starrarp. Han avlider den 6 oktober 1885 i Starrarp.
Ola Sigfridfödd den 15 februari 1888 i Starrarp. Ola övertar brukandet av föräldragården 1931.
Ellen Ester Amaliafödd 16 oktober 1890 i Starrarp. Ellen Ester Amalia Ekenstierna, född Måns- dotter gifte sig den 21 juli 1921 i Fränninge med Bror Gustaf Hjalmar Eken- stierna född den 5 december 1886 i Esarp. Han arbetade som tulltjänsteman. Senare var familjen folkbokförd i Lunds domkyrkoförsamling på stg 1089. Bror Gustaf Hjalmar avlider den 26 november 1957 medan Ellen Ester Amalia avlider den 15 maj 1964. Båda avlider i Lunds Domkyrkoförsamling.
Hanna Augustafödd den 7 janauri 1893 i Starrarp. Hanna Augusta förblev ogift och skötte hushållet på brodern Olas gård. Hanna Augusta Månsson är senare folkbok- förd i Lunds Domkyrkoförsamling, Tullkammaren. Hon avlider i Lund den 23 april 1985.
Anette född den 23 september 1897 i Starrarp. Anette Johansson, född Månsdotter gifter sig den 25 september 1920 med Nils Ferdinand Johansson föd den 5 februari 1892 i Östra Kärrstorp. Nils Ferdinand var lantbrukare i Hjärås, Östraby. Nils ferdinand avlider den 23 juli 1959 och Anette avlider den 26 oktober 1970, båda på Hjärås 2:3.