Välj en sida

Måns Nilsson och Kjerstena Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 4:1 (avregistrerat nummer) 1836 - 15 maj 1866
Starrarp 3:6 (aktuellt nummer) 1836 -
Starrarp 2:4 (avregistrerat nummer) 1836 – efter 1850

Måns Nilsson bodde på Starrarp 4:1 1/32 under perioden 1836 – 1844 då familjen flyttar till Starrarp 3:6 1/32 mantal. Måns Nilsson äger även Starrarp 2:4. Måns Nilsson föddes den 19 oktober 1802 i Starrarp och han var son till Nils Månsson och Elna Månsdotter i Starrarp. Måns gifter sig med Kjerstena Persdotter född i Starrarp den 4 september 1813 i Starrarp. Måns avlider den 8 mars 1867 och Kjerstena avlider den 9 november 1894.

Bouppteckning efter Måns Nilsson som avlider den 8 mars 1867 i Starrarp nr 3.

 

Barn

NamnBeskrivning
Elnafödd den 21 november 1833 i Starrarp. Gifter sig den 21 december 1853 och flyttade till Vallarum nr 15. Är senare i livet folkbokförd i Östra Sallerup och avlider i Tattarp nr 1 den 12 juli 1893.
Ingarfödd den 11 oktober 1838 i Starrarp. Ingar Månsdotter gifter sig den 1 april 1864 med Jöns Olsson som var född den 4 maj 1837 i Lövestad. Familjen är folkbokförd i Norra Björkeröd där Ingar avlider på nr 1 den 8 mars 1910 och Jöns avlider på nr 3 den 6 februari 1922.
Annafödd den 20 september 1841 i Starrarp. Avlider i Starrarp 29 februari 1848.
Kjerstenafödd den 30 mars 1845 i Starrarp. Avlider den 1 april 1852.
Anna född den 12 oktober 1848 i Starrarp. Anna Larsson, född Månsdotter gifte sig den 19 november 1869 och flyttar till Östraby. Anna gifter sig med Nils Larsson född den 3 augusti 1841 i Hörby. Familjen är skrivna i Östraby på Tollstorp nr 2 och där Ana avlider den 14 augusti 1922 och Nils avlider den 14 april 1923.
Nilsfödd den 18 juli 1851 i Starrarp. Nils Malmqvist Månsson är gift och blir änkling den 18 januari 1920. Är folkbokförd i St Petri församling i Malmö och avlider den 1 december 1921 i Gråbröder V d.
Kerstifödd den 6 september 1854 i Starrarp. Kersti Henriksson, född Månsdotter gifter sig och flyttar till Puus. Senare i livet är hon folkbokförd i Östraby och hon avlider på Östraby nr 10 den 31 mars 1932.