Måns Nilsson och Kersti Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:12 (avregistrerat nummer) 6 november 1875 - 3 november 1890
Starrarp 2:2 (aktuellt nummer) 7 mars 1844 – 3 november 1890
Starrarp 1:7 (avregistrerat nummer) 7 mars 1844 - 3 november 1890

Måns Nilsson var son till dom tidigare ägarna, Nils Månsson och hans hustru Ingar Andersdotter, och han föddes den 13 september 1818 i Starrarp. Måns gifte sig den 1 januari 1844 med Kersti Olsdotter, åbodotter till åbon på Starrarp nr 1 Ola Persson och hans hustru Gertrud Jönsdotter. Kersti var född den 19 december 1823 i Starrarp. Måns och Kersti driver gården fram till 1890 då gården säljs. Måns avlider den 3 april 1905 och Kersti avlider den 18 januari 1910 utav “slag”.

Källa: Ystadsbladet Aurora Tisdagen den 11 juli 1905

Tidningsartikel om kallelse till auktion efter Måns Nilssons bortgång.

 

 

 

 

Bouppteckning efter Måns Nilsson som avled i Starrarp nr 2 den 3 april 1905.

Den 29 juni 1905 förrättades bouppteckning efter avlidne undantagsmannen Måns Nilsson på Starrarp nr 2 som avled den 3 april 1905 och efter sig lämnade såsom arvingar hustrun, änkan Kersto Olsdotter samt deras under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen Ola Månsson, Starrarp nr 3
dottern Kersti, gift med åboen Nils Andersson på Brunslöv nr 9
dottern Elna gift med slöjdläraren J Nilsson i Helsingborg
dottern Ingri gift med skomakaren C Johansson i Helsingborg
dottern Anna, avliden, under äktenskap med även avlidne skomakaren Olof Berg i Starrarp efterlevande
son Emil Gottfrid och vistas i Amerika.
Dom samlade tillgångarna i bouppteckningen var 2 442 kr och det fanns skulder på30 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 2 412 kr.

Bouppteckning efter Kersti Olsdotter som avled i Starrarp nr 2 den 18 januari 1910.

Den 29 januari 1910 förrättades bouppteckning efter avlidna änkan Kersti Olsdotter från Starrarp nr 2 och som avled i Brunslöf den 18 januari 1910 och som efter sig lämnade såsom arvtagare:
sonen Ola Månsson, Starrarp nr 3
dottern Kersti, gift med åboen Nils Andersson på Brunslöv nr 7
dottern Elna gift med slöjdläraren J Nilsson i Helsingborg
dottern Ingri gift med skomakarmästare C Johansson i Helsingborg
dotternsonen Emil Gottfrid Berg vistas i Amerika
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 1 317 kr och efter att begravningskostnaderna var behållningen 1 267 kr.

Fotograf okänd

Barn

NamnBeskrivning
Kerstifödd 30 oktober 1844 i Starrarp. Flyttar till Skumparp 1865 där hon gifter sig den 29 december 1865 med åbon Nils Månsson på Skumparp nr 1. Nils avlider den 27 juni 1868 och Kerti flyttar hem igen. Kersti gifter om sig den 29 april 1870 med åbon Nils Andersson i Brunslöv nr 7 i Östraby. Nils avlider den 22 april 1916 på allmänna sjukhuset i Malmö och Kersti är änka igen. Kersti Andersson, född Månsdotter dog den 26 maj 1935 i Östraby.
Anna född 19 mars 1847 i Starrarp. Anna Månsson flyttar till Starrarp nr 6 1871 och gifter sig den 24 november 1871 med skomakaren Nils Olof Berg, född Nilsson. Paret flyttar den 30 september 1872 till Höxeröd. Flyttar senare tillbaka till Starrarp och där Nils Olof avlider den 16 juli 1881. Anna gifter om sig med änkemannen och torparen Ola Persson som var född den 29 december 1836. Dom gifte sig den 11 juli 1885. Två år senare den 12 juli 1887 avlider Anna. Ola avlider i Långaröd den 7 november 1920.
Nilsfödd 12 september 1849 i Starrarp. Död 14 september 1849.
Nilsfödd 20 november 1850 i Starrarp. Död 1 december 1851.
Elnafödd 1 november 1852 i Starrarp. Till Helsingborg 5 juni 1880. Elna var gift och hette Nilsson. Folkbokförd i Kvarteret Norstjärnan i Maria församling i Helsingborg och avled den 28 maj 1931 utav nephroscleosis. Elna var änka efter slöjdläraren Jöns Nilsson.
Ingrifödd 17 augusti 1855 i Starrarp. Flyttade till Helsingborg 9 oktober 1882.
Olafödd 27 maj 1858 i Starrarp. Blir åbo på Starrarp nr 3 1895 och gifter sig den 21 september 1895 med Else Jakobsson. Dom får inga barn och Else avlider den 23 maj 1921 i Starrarp utav lungsäcksinflamation. Ola flyttar till Starrarp nr och när han avlider den 16 maj 1945 är folkbokförd i Brunslöv nr 7 i Östraby.
Christinafödd 5 februari 1861 i Starrarp. Död 8 augusti 1886 i Starrarp.
Nilsfödd 29 april 1865 i Starrarp. Död 8 februari 1880 i Starrarp.