Måns Nilsson och Karna Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 1854 – 1865

Måns Nilsson var född i Vallarum den 3 januari 1803 och kom till Hårderup nr 6 ifrån Starrarp
nr 2 där han var dräng. Han gifte sig med änkan Karna Mårtensdotter efter förre åbon på fast-
igheten Nils Persson.

Måns Nilsson avlider den 21 september 1865, 61 år, 9 månader och 18 dagar gammal.

Karna Mårtensdotter avlider den 28 maj 1876.