Måns Nilsson och Karna Holmberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:6 (avregistrerat nummer) 15 juli 1873 - 7 mars 1883
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 15 juli 1873 - 7 mars 1883
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 15 juli 1873 - 15 december 1881

Måns är son till den tidigare ägaren Nils Månsson och hans hustru Bengta Mårtensdotter är född den 26 oktober och döptes den 31 oktober 1841 i Hårderup. Måns gifter sig den 30 december 1876 med Karna Holmberg som är född 17 januari 1846 i Vollsjö. Karna var dotter till åbon på Vollsjö nr 29 Petter Holmberg och hans hustru Ingar Mårtensdotter.
Måns hade tidigare flyttat hemifrån och återkom till fädernegården 1876. Karna kom 1876 ifrån Vollsjö Nr 29 och Måns och Karna gifte sig den 30 december 1876. Så länge de bodde på denna fastighet finns inga barn noterade. Dom flyttade till Kjerrstorp den 13 oktober 1884, attest 53.
Under perioden som Måns Nilsson äger fastigheten sker en officiell hemmansklyvning av fastigheten och det bildas fem fastigheter. Innan denna klyvning sker har Måns redan sålt av en bit till Alexander Ekeroth, och det är den del som på kartan benämns B och har nummer 3:10.

Följande fastigheter bildades officiellt 1876:
A 39/480 mantal och ägs av Måns Nilsson med beteckningen 3:9
B 1/480 mantal och ägs av Alexander Eneroth med beteckningen 3:10
C 5/144 mantal inklusive hustomt och ägs av Bengt Nilsson med beteckningen 3:7
D 1/144 mantal och ägs av Jöns Nilsson med beteckningen 3:8
E 1/24 mantl och ägs av Nils Perssons Sterbhus med beteckningen 3:4

Karna avlider den 11 juni 1919 i Alestad nr 5 och Måns avlider året efter den 30 december 1920 i Elestrop nr 5 i Östra Kärrstorp utav ålderdomssvaghet.