Måns Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:3 Starrarpslund (avregistrerat nummer) 12 juni 1890 - 12 juni 1890