Måns Månsson och Ingar Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:8 (avregistrerat nummer) 2 juli 1898 - 8 april 1911

Måns Månsson var född den 23 september 1845 i Brösarp och han gifte sig den 4 februari 1870 med dottern på gården Ingar Persdotter som var född den 7 oktober 1847 i Fränninge. Måns och Ingar tar över gården 1898 efter att Ingars moder avlidit tidigare. Måns och Ingar driver gården fram till 1911 då gården sälj efter att Ingar avlidit. Ingar avled den 3 februari 1911 och Måns stannar kvar i Vallarum nr 5 och där avlider han den 7 april 1937.

Bouppteckning efter Ingar Persdotter som avled på Vallarum nr 5 den 3 februari 1911.

Bouppteckning efter Måns Månsson som avled på Vallarum nr 5 den 7 april 1937.