Måns Fredriksson och Bengta Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:22, Fredrikstorp nr 1 Vallarums Affär (avregistrerat nummer) 20 december 1877 - 18 december 1879

Måns Fredriksson var född i Eljaröd den 19 februari 1846 och gifte sig den 10 oktober 1872 med Bengta Nilsdotter född i Tolånga den 23 februari 1847. Bengta kom närmast från Vanstad. Måns och Bengta köpte den avstyckade delen utav Måns föräldrar, Fredrik Persson och Anna Månsdotter. Måns flyttar till Amerika och skrivs som “obefintliga” tillsammans med barnen Ida, Beata, Nancy och Sigrid som obefintliga 1898. Bengta flyttar till Amerika den 5 augusti 1891. Johans flyttar till Amerika den 25 maj 1888. Athale flyttar till Amerika den 9 september 1990. Måns och Bengta var 1900 bosatta på Boston Ward 22 Suffolk, Massachusetts, USA. Måns avlider den 28 augusti 1921 i Stowe, Attegheny, Pennsylvania, USA.

Svenska amerikanska posten den 15 november 1939

Artikeln här till vänster fanns med i den amerikanska tidningen “Svenska amerikanska posten” den 15 november 1939 och berättar lite om John Fredricksons liv i Amerika.

Barn

NamnBeskrivning
Johanfödd 24 juni 1873 i Vallarum
Athalefödd 1 november 1874 i Vallarum. Athale Fredriksson gifter sig den 19 september 1908 i Boston Suffolk, USA med Ida E Juselius som var född 1884.
Idafödd 31 mars 1876 i Vallarum
Beatafödd 1 december 1877 i Vallarum
Nancyfödd 31 oktober 1879 i Vallarum. Nancy gifter sig den 28 juni 1910 i Boston Massachusetts, USA med Howard Madison Pershley som var född den 7 augusti 1884 i Hallowell, Kennebec, Maine, USA. Familjen var bosatt i Northmoston, Hampshire, Massachusetts, USA och där Howard avlider 1953. Nancy pensionerade sig i juni 1962 från Smith College i Massachusetts och hon avlider i december 1975.
Sigridfödd 15 februari 1882 i Vallarum. Sigrid Fredriksson var gift med Wilbur Woodbridge som var född 30 oktober 1885 i Woodsocket, Providence, Rhode Island, USA. Sigrid avlider den 12 maj 1914 i Pittsburg Allegheny, Pensylvania. Det var samma dag som deras dotter Nancy Tuck föddes. Wilbur avlider 1966 i Newton, Middelsex, Massachusetts, USA.