Måns Andersson och Anna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:13 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 28 december 1878 – 19 maj 1885
Hårderup 4:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 28 december 1878 - 19 maj 1885

Måns Andersson föddes i Brösarp den 11 december och döptes den 14 december 1825. Måns var son till Anders Nilsson, född 17 oktober 1790 i Eljaröd och hans hustru Bolla Nilsdotter född 1 juni 1799 i Andrarum. Anders och Bolla bodde i Åkaröd nr 1. Måns gifte sig med Anna Nilsdotter född i Nr 1 Jonstorp, Långaröd den 17 juni och döptes den 21 juni 1829. Anna var dotter till åbon Nils Håkansson och hans hustru Ingar Pehrsdotter. Måns och Anna med familj kom från Jerrestorp nr 2, Andrarum den 6 november 1878. Måns Anderson avlider den 6 september och begravs den 10 september 1892. Dödsorsaken är ej angiven. Anna Nilsdotter avlider den 19 september och begravs den 27 september 1908. Dödsorsaken är ej angiven.

Bouppteckning efter Anna Nilsdotter som avled den 19 september 1908.

Den 19 december 1908 förrättades bouppteckning efter avlidna änkan Anna Nilsdotter på Hårderup nr 4 som avled den 19 september 1908 och efterlämnade såsom arvtagare barnen:
sonen Ola Månsson, vistas i Amerika.
sonen Per Månsson, vistas i Amerika.
sonen Anders Månsson, vistas i Amerika.
sonen Nils Månsson, åbo på Hårderup nr 4.
sonen Karl Månsson, åbo på Vallarum nr 14.
dottern Ingar Månsdotter, gift med snickaren Axel Tengvall, vistas i Amerika
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 393 och skulderna uppgick till 393 kr vilket ger en behållning på 0 kr.

Blue Earth, Faribult County Minnesota

Källa: findagrave.com

Flera av barnen emigrerade till Amerika och några var bosatta i Blue Earth, Faribult County i Minnesota och här en bild från begravningsplatsen. Nedanför ses gravstenarna från två av barnen dels Per och hans hustru Carolina.

Per Månssons gravsten

Källa: findagrave.com

Carolina "Lena" Andersson Moline

Källa: findagrave.com

Ida M. Moline Tengwale

Källa: findagrave.com

Där fanns även gravstenar från Ingars familj och där Ingar i Amerika hade namnet Ida M. Moline Tengwale. Nedan är Idas make Axels gravsten och nederst deras son Arvid.

Axel Tengwale gravsten

Källa: findagrave.com

Arvid Tengwale

Källa: findagrave.com

 

 

Barn

NamnBeskrivning
Oloffödd den 30 juli 1853 i Andrarum och han gifter sig den 21 september 1876 i Brösarp med Hanna Persson som var född den 3 mars 1854 i Bertilstorp, Brösarp. Familjen emigrerar till Amerika 1890 och dom bosätter sig i Blue Earth Ward 2, Faribault, Minnesota. Familjen får fyra barn: Jenny Carolina (1877 - 1918), George W. Moline (1883 - 1939), Artur Oscar Moline (1891 - 1953) och Oliver Hilding (1897 - 1985). Famijen är senare bosatt på Crow Wing, Minnesota och där Olof avlider den 29 augusti 1925. Hanna är senare bosatt i Minneapolis och där hon avlider den 26 januari 1935 i Olivers hem.
Perfödd 13 maj 1855 i Andrarum. Emigrerade till Amerika i april 1882 och avreste från Malmö till Liverpool i England och via Queenstown på Irland till New York där han anlände den 22 maj 1882. Han bosätter sig i Minnesota där han tar sig namnet Peter M. Moline. Han gifter sig den 1 januari 1888 med Carolina Andersson som var född 1858 i Sverige. Familjen var bosatt i Blue Earth,Minnesota, USA. Dom får tillsammans fyra barn: Frank George (1889 - 1963), Anna Helfride Moline (1891 - 1896), Henry Ansel Moline (1894 - 1970) och Axel Adolph Moline (1897 - 1980). Peter avlider i Blue Earth den 5 maj 1916 utav punicious anemia och han är begravd på Blue Earth Cementary, Faribolt County, Minnesota, USA. Carolina bor kvar i Blue Earth och hon avlider den 15 april 1931 och är begravd tillsammans med sin make på Blue Earth Cementary i Minnesot.
Andersfödd 21 juni 1861 i Andrarum. Anders var inskriven som artillerist vid Vendels artilleri i Christianstad den 14 juli 1879. Han var inskriven som ”Constapel” under namnet Wihlborg. Uttag av frejdebevis den 27 mars 1886 till Amerika.
Ingarfödd 16 augusti och döptes den 25 augusti 1867 i Andrarum. Flyttade 1885 till Starrarp nr 3 där hon arbetade som piga. Emigrerade till Amerika 2 maj 1887. I Amerika kallar hon sis Ida Moline och hon gifter sig den 1 januari 1892 med Axel Tengwale som var född den 1 september 1862 i Sverige. Familjen var bosatt i Blue Earth i Minnesota och dom får en son Arvid Tengwale i oktober 1893 och som avled samma år. Dom bor kvar i Blue Earth och där Axel avlider den 1 juni 1937. Ida bor kvar i Blue Earth och hon avlider den 13 juni 1950. Båda är begravda på Blue Earth Cementary i Minnesota.
Nilsfödd 5 april och döpt den 13 april 1870 i Andrarum. Nils stannar kvar på Hårderup nr 4 och bildar familj tillsammans med hustrun Emma Andersson, född i Fränninge den 22 april 1879 och barn. Nils arbetar som snickare.
Carlfödd 4 januari och döpt den 12 januari 1873 i Andrarum.