Välj en sida

Måns Andersson och Anna Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:13 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 28 december 1878 – 19 maj 1885
Hårderup 4:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 28 december 1878 - 19 maj 1885

Måns Andersson föddes i Brösarp den 11 december och döptes den 14 december 1825. Måns var son till Anders Nilsson, född 17 oktober 1790 i Eljaröd och hans hustru Bolla Nilsdotter född 1 juni 1799 i Andrarum. Anders och Bolla bodde i Åkaröd nr 1. Måns gifte sig med Anna Nilsdotter född i Nr 1 Jonstorp, Långaröd den 17 juni och döptes den 21 juni 1829. Anna var dotter till åbon Nils Håkansson och hans hustru Ingar Pehrsdotter. Måns och Anna med familj kom från Jerrestorp nr 2, Andrarum den 6 november 1878. Måns Anderson avlider den 6 september och begravs den 10 september 1892. Dödsorsaken är ej angiven. Anna Nilsdotter avlider den 19 september och begravs den 27 september 1908. Dödsorsaken är ej angiven.

Bouppteckning efter Anna Nilsdotter som avled den 19 september 1908.

Den 19 december 1908 förrättades bouppteckning efter avlidna änkan Anna Nilsdotter på Hårderup nr 4 som avled den 19 september 1908 och efterlämnade såsom arvtagare barnen:
sonen Ola Månsson, vistas i Amerika.
sonen Per Månsson, vistas i Amerika.
sonen Anders Månsson, vistas i Amerika.
sonen Nils Månsson, åbo på Hårderup nr 4.
sonen Karl Månsson, åbo på Vallarum nr 14.
dottern Ingar Månsdotter, gift med snickaren Axel Tengvall, vistas i Amerika
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 393 och skulderna uppgick till 393 kr vilket ger en behållning på 0 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Perfödd 13 maj 1855 i Andrarum. Emigrerade till Amerika.
Andersfödd 21 juni 1861 i Andrarum. Anders var inskriven som artillerist vid Vendels artilleri i Christianstad den 14 juli 1879. Han var inskriven som ”Constapel” under namnet Wihlborg. Uttag av frejdebevis den 27 mars 1886 till Amerika.
Ingarfödd 16 augusti och döptes den 25 augusti 1867 i Andrarum. Flyttade 1885 till Starrarp nr 3 där hon arbetade som piga. Emigrerade till Amerika 2 maj 1887.
Nilsfödd 5 april och döpt den 13 april 1870 i Andrarum. Nils stannar kvar på Hårderup nr 4 och bildar familj tillsammans med hustrun Emma Andersson, född i Fränninge den 22 april 1879 och barn. Nils arbetar som snickare.
Carlfödd 4 januari och döpt den 12 januari 1873 i Andrarum.