Magnus Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 mars 1916 – 27 mars 1916