Välj en sida

Magnus Olsson och Emerentia Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:7 (avregistrerat nummer) 26 februari 1923 - 22 augusti 1956
Hårderup 4:19 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 mars 1915 – 22 augusti 1956
Hårderup 2:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 31oktober 1916 – 22 augusti 1956
Hårderup 2:6 (aktuellt nummer) 25 november 1915 - 22 augusti 1956

Magnus Olsson, född den 10 oktober 1884 i Hårderup och var son till åbon Ola Nilsson och hans hustru Hanna Håkansdotter. Den 25 september 1915 gifter sig Magnus med Emerentia Nilsson som är dotter till åbo på Hårderup 4:19 Nils Mårtensson och hans hustru Hanna Svensdotter. Magnus och Emerentia köpte gården redan i mars samma år som dom gifte sig. Emerentia var född den 27 oktober 1884 i Hårderup nr 8. Magnus är åbo och skräddare. Familjen är senare folkbokförd på Hårderup 4:19 och där Magnus avlider den 9 januari 1956 och Emerentia avlider den 22 maj 1968.

Bouppteckning efter Magnus Olsson som avled den 9 januari 1956.

Fastigheten omfattade i september 1944 16,8 hektar varav 16,5 var åker. 15 hektar var täckdikade med tegelrör. Man hade även investerat i olika jordbruksmaskiner. Vattenledningar var indragna i stallar och boningshus samt att elektricitet var indraget för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Asta Violafödd 25 juli 1916 i Hårderup. Asta Viola Olsson förblev ogift hela livet och var folkbokförd 1978 i Billinge i Eslövs kommun. Hon är senare bosatt på Rönnemölla i Stockamölla i Stehag där hon avlider den 20 februari 1993.
Hanna Sonja Antoniafödd 3 juli 1918 i Hårderup. Hanna Sonja Antonia Olsson förblev ogift hela livet och bodde i Billinge tillsammans med sin syster. Senare är hon folkbokförd på Vattenverksvägen 7 i Billinge och hon avlider den 9 september 2000.
Ove Harryfödd 5 september 1919 i Hårderup. Ove Harry Olsson förblev ogift hela livet och han var 1974 folkbokförd i Fränninge. Senare bodde han hos sin syster på vattenverksvägen 7 i Billinge och han avlider den 27 april 1997.