Välj en sida

Magnus Andersson och Else Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:25 (aktuellt nummer) 16 januari 1914 – 28 maj 1924
16 januari 1914 – 28 maj 1924
Hårderup 4:15 (aktuellt nummer) 11 november 1907 - 8 november 1913

Magnus Andersson född den 22 april 1866 på Hårderup nr 7 och var son till Anders Enevåldsson och hans hustru Bengta Gustafsdotter. Magnus gifte sig den 2 september 1895 med Else Andersson född den 18 september 1861 i Vallarum. Else var dotter till skräddaren Anders Nilsson och hans hustru Kjersti Jönsdotter. Magnus och Else kom till Hårderup den 10 juni 1907 ifrån Lomma. Efter att dom gift sig 1895 flyttade dom till Lomma där Magnus fick arbete på cementfabriken i vilken han arbeta fram till att dom flyttade tillbaka till Hårderup 1907. Ola Perssons pappa och Magnus Anderssons pappa var bröder så när Magnus tog över gården så gjorde han det från sin kusin. Magnus avled den 27 oktober 1924 och begravdes den 9 november 1924. Magnus dog utav ”kräfta” efter att ha vistats på lasarett. Else avlider den 14 september 1937 på ålderdomshemmet i Fränninge.

Bouppteckning efter Magnus Andersson som avled på Hårderup nr 4 den 27 oktober 1924.

Bouppteckning efter Elsa Andersson som avled på Fränninge nr 27 den 14 september 1937.