Magnus Andersson och Anna Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:4 (avregistrerat nummer) 2 oktober 1923 - 2 april 1934
Hovdahusen 1:2 (avregistrerat nummer) 2 oktober 1923 - 2 april 1934