Lorentz Johansson och Anna Johansson, född Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:24 (avregistrerat nummer) 27 april 1931 - 11 februari 1956
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 27 april 1931 - 11 februari 1958
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 11 januari 1938 - 11 februari 1956
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 27 april 1931 - 11 februari 1956
Vallarum 7:48 (aktuellt nummer) 14 september 1953 - 11 september 1956

Lorentz Johansson var född den 7 februari 1897 i Södra Åsum och han var son till hemmansägaren på Sjöbo nr 6 Johan Larsson och hans hustru Kerstin Persson. Lorentz gifter sig den 10 april 1920 med Anna Olsson som var född den 25 januari 1893 i Baldringe. Anna var dotter till arrendatorn på Baldringetorp nr 7 Ola Mårtensson och hans hustru Elna Jönsdotter. Familjen kom från Södra Åsum den 30 juli 1931. Familjen var bosatt på Vallarum 7 och där Lorentz avlider den 19 november 1955. Anna flyttar senare till Ängsgården i Sjöbo och hon avlider den 18 december 1981.

Fastigheterna Vallarum 9:12, 9:13, 9:15 och 9:24 bestod tillsammans av totalt 19,5 hektar varav 9 hektar var åkermark och 7 hektar var skogsmark. Det fanns ingen gödselstad och urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner. Det fanns avlopp indraget i boningshuset men vatten fanns inte indraget i boningshuset utan bara i stallarna. Det fanns elektricitet indraget för belysning.

Bouppteckning efter Lorentz Johansson som avled på Vallarum nr 7 den 19 november 1955.

Barn

NamnBeskrivning
Lorentz och Annas barn:
Sven Allanfödd den 9 februari 1921 i Södra Åsum. Sven Allan Johansson gifter sig den 27 oktober 1945 med Rut Gully Johansson, född Nilsson född den 11 juni 1922 i Strövelstorp. Sven Allan var maskinist och familjen var bosatt i Höör. Senare är familjen bosatt på Fredsgatan 8 i Höör och där Sven Allan avlider den 23 augusti 2007. Rut Gully är senare bosatt på Sanatorievägen 13 i Höör och hon avlider den 5 oktober 2011.
Gunnar Sigvardfödd den 27 juni 1922 i Södra Åsum. Gunnar Sigvard Elmenheim var gift två gånger men skiljde sig vid båda äktenskapen. Gunna Sigvard var senare betongarbetare och han var bosatt på Traststigen 1 i Sjöbo och han avlider den 7 augusti 1990.
Karl Erikfödd den 28 mars 1924 i Södra Åsum. Karl Erik Johansson gifter sig den 15 april 1951 med Birgit Anne-Marie Johansson som var född den 8 juli 1922 i Matteus församling i Stockholm. Karl Erik arbetar som förvaltare och familjen var bosatt på Blåbärsstigen 42 i Skövde. Birgit Anna-Marie avlider den 21 augusti 2008. Karl Erik bor kvar på Blåbärsstigen och han avlider den 24 januari 2016.
Rune Algotfödd den 27 augusti 1931 i Södra Åsum. Rune Algot Johansson gifter sig den 19 november 1955 med Siv Elsa Berit Johansson som var född den 5 februari 1935 i Lund. Paret skiljer sig den 27 juni 2001. Rune Algot var senare bosatt på Sallgatan 6 A i Eslöv och han avlider den 14 oktober 2008.