Lisbeth Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:13 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 23 juli 1914 - 3 augusti 1915