Lennart Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 december 1956 – 7 november 1963
Hårderup 3:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 december 1956 – 7 november 1963
Hårderup 3:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 8 december 1956 -7 november 1963

Lennart Persson född den 26 januari 1900 i Vallarum och han var son till skomakaren Per Anders-
son och hans hustru Ingar Persson på Vallarum nr 9. Lennart gifter sig den 5 maj 1934 med Hulda
Augusta Persson född den 7 januari 1909 i Södra Åsum. Hulda Augusta var dotter till muraren
August Persson och hans hustru Anna Andersson i Sjöbohus. Hulda Augusta avlider på Hårderup
3:8 den 31 juli 1956 och Lennart Edvin avlider den 24 mars 1995 på Bjersunds Sjukhen A i
Bjärred.

Barn

NamnBeskrivning
Asta Inga Linnea född den 14 augusti 1934 i Vallarum. Asta förblev ogift hela livet och var folkbokförd i Fosie i Malmö. Hon avlider den 6 februari 2008 bosatt på Balladgatan 35 i Malmö.
Sten Åke Brunofödd den 21 juni 1941 i Hårderup. Sten Åke var frånskild den 27 december 1974 och han var 1997 bosatt i Revinge och han flyttade senare till Rödkullastigen 3B, 7 vån i Malmö där han avlider den 8 oktober 2000.