Lennart Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:6 (aktuellt nummer) 8 juni 1979 - 12 juni 1979
Hårderup 3:13 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 22 december 1971 - 22 december 1971