Lennart Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 47:1 (avregistrerat nummer) 11 maj 1971 - 8 oktober 1973
Fränninge 18:18 (aktuellt nummer) 11 maj 1971 - 8 oktober 1973
Fränninge 7:54 (aktuellt nummer) 4 februari 1972 - 4 februari 1972
Fränninge 7:53 (aktuellt nummer) 10 maj 1973 - 10 maj 1973
Vallarum 6:3 Ljungdala (avregistrerat nummer) 4 oktober 1975 -