Leif Sjöstedt och Ingrid Lundgren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:14 Hårderups affär (aktuellt nummer) 3 september 1981 -