Leif Anders Nilsson och Ingrid Gull-Britt Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:4 Bokeberg (avregistrerat nummer) ca 1975 - 18 december 1977