Leif Anders Nilsson och Britten Anna-Stina Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:4 Bokeberg (avregistrerat nummer) 18 december 1977 -