Lars Olsson och Elsa Clemedsdotter och Hanna Trulsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:11 (avregistrerat nummer) 1843 -
Vallarum 7:2 (avregistrerat nummer) 1834 - 1843

Lars Olsson föddes den 1 april 1796 i Vallarum och var son till Ola Larsson och hans hustru Margareta Tufvasdotter. Lars Olsson gifter sig den 19 november 1819 med Elsa Clemedsdotter som var född den 2 februari 1793 i Fränninge. Elsa var dotter till Clemed Persson och hans hustru Elna Nilsdotter i Fränninge. Elsa avlider den 14 januari 1834 utav barnsbörd och hon begravdes den 19 januari. Lars gifter on sig den 1 november 1834 med Hanna Trulsdotter från Långaröd. Hanna var född den 7 januari 1807 och var dotter till Truls Persson och hans hustru Else Andersdotter.
1843 sker en hemmansklyvning då arealen ändras från 1/16 mantal till 1/112 mantal. Den nya fastighetsbeteckningen blir Vallarum 7:11. Lars Olsson avlider den 16 januari 1850 i Vallarum utav oangiven sjukdom i en ålder av 53 år.
Hanna Trulsdotter avlider den 15 oktober 1855 i Vallarum. “Avled utav förquäfning i en brytestuga, änkan och fattighjonet Hanna Trulsdotter i en ålder utav 48 år.”

Brytestuga:
Jo i dessa små hus har byns befolkning samlats för att bråka det färdigrötade linet. Ett dammigt led i den tidskrävande och arbetsamma linberedningen, som var ett årligt återkommande tungt arbete för alla på landet ända fram till förra sekelskiftet.

Bouppteckning efter Elsa Clemedsdotter som avled på Vallarum den 14 januari 1834.

Bouppteckning efter Lars Olsson som avled på Vallarum den 16 januari 1850.

Barn

NamnBeskrivning
Olafödd 17 juni 1830 i Vallarum. Lars och Elses barn. Avled den 3 april 1837 i obekant sjukdom.
Nilsfödd 27 september 1836 i Vallarum. Lars och Hannas barn. Avled den 25 januari 1845.
Karnafödd 27 mars 1820 i Vallarum. Lars och Elses barn. Flyttar till Vallarum nr 4 1836 för att arbeta som piga åt åbon Ola Persson. Karna Larsdotter gifter sig med Johan Christian Flink som var född den 12 januari 1811 i Kalmar.
Elsefödd 4 mars 1822 i Vallarum. Lars och Elses barn.
Kerstifödd 27 maj 1825 i Vallarum. Lars och Elses barn. Flyttar till Vallarum nr 14 1842. Kersti Larsdotter gifter sig den 28 december 1872 med åbon i Könge nr 11 Ola Andersson född den 8 september 1831 i Hörby. Kersti avlider i Köinge den 12 december 1878.
Elnafödd 29 januari 1828 i Vallarum. Lars och Elses barn. Flyttar till Vallarum nr 7 1843 för att arbeta som piga.
Annafödd 4 januari 1834 i Vallarum. Lars och Elses barn. Flyttar till Långaröd 1849.
Olafödd 17 juni 1830 i Vallarum. Lars och Elses barn. Avled den 3 april 1837 i obekant sjukdom.
Ingarfödd 21 februari 1842. Lars och Hannas barn. Flyttar till Vallarum nr 10 1856. Ingar Branting gifte sig den 16 februari 1881 med Carl Gustav Branting som var född den 6 oktober 1850 i Markaryd. Familjen bodde i Heinge nr 2 i Lövestad och där Carl Gustav avlider den 15 juli 1915 och Ingar avlider den 11 juni 1928.
Bengtafödd 24 september 1845 i Vallarum. Lars och Hannas barn.
Trulsfödd 13 juli 1849 i Vallarum. Lars och Hannas barn.