Lars Olsson och Ingrid Olsson, född Jonasson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 31 januari 1935 - 31 augusti 1943

Lars Olsson var född den 12 juni 1870 i Tolånga och han var son till åbon på Eggelstad nr 6 Ola Larsson och hans hustru Elna Svensdotter. Lars gifte sig den 21 april 1900 med Ingrid Jonasson som var född den 4 oktober 1874 i Ilstorp. Ingrid var dotter till statardrängen på Ilstorps gård Jonas Månsson och hans hustru Elna Andersdotter. Familjen kom till Hårderup den 1 november 1935 ifrån Vollsjö och dom brukar gården fram till 1943 då Lars avlider den 2 juni 1943. Ingrid och deras son flyttar till Fränninge nr 20 och senare till Fränninge 7:45 och där Ingrid avlider den 17 februari 1949 utav ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Lars Olsson som avled den 2 juni 1943.

Den 31 augusti 1943 förrättades bouppteckning efter lantbrukaren Lars Olsson på Hårderup nr 3, född den 12 juni 1870, avled den 2 juni 1943 och efterlämnade såsom dödsbodelägare:
änkan Ingrid Olsson, Hårderup.
sonen lantbrukaren Otto Larsson, Hårderup.
I bouppteckningen upptogs fastigheten 39/480 mantal Hårderup nr 3:9 till taxeringsvärdet på 14 600 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 52 528 kr och skulderna uppgick till 5 347 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 47 181 kr.

Bouppteckning efter Ingrid Olsson, född Jonasson som avled den 17 februari 1949.

Den 12 maj 1949 förrättades bouppteckning efter änkefrun Ingrid Olsson från Fränninge nr 7, född 1874 och avled den 17 februari 1949 och efterlämnade såsom dödsbodelägare:
sonen, fastighetsägaren Otto Larsson, Fränninge nr 7, myndig och ogift.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 26 005 kr och skulderna uppgick till 840 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 25 195 kr.

Sterbhuset efter Lars Olsson som avled den 2 juni 1943 och fastigheten arrenderades av Yngve Olsson. Fastigheten omfattade totalt 15,1 hektar varav 12,5 hektar var åker. Åkrarna var delvis täckdikade och man hade investerat i en del jordbruksmaskiner. Vattenledning var inte indraget i djurstallar eller boningshus, men man hade dragit in elektricitet för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Otto Johanfödd den 2 maj 1900 i Tolånga. Otto Johan Larsson förblev ogift hela livet och han arbetade som Jordbruksarbetare och han var senare bosatt i Kävlinge 16:22 och han avled den 30 september 1976.