Välj en sida

Lars Olsson och Ingrid Olsson, född Jonasson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 31 januari 1935 - 31 augusti 1943

Lars Olsson var född den 12 juni 1870 i Tolånga och han var son till åbon på Eggelstad nr 6 Ola Larsson och hans hustru Elna Svensdotter. Lars gifte sig den 21 april 1900 med Ingrid Jonasson som var född den 4 oktober 1874 i Ilstorp. Ingrid var dotter till statardrängen på Ilstorps gård Jonas Månsson och hans hustru Elna Andersdotter. Familjen kom till Hårderup den 1 november 1935 ifrån Vollsjö och dom brukar gården fram till 1943 då Lars avlider den 2 juni 1943. Ingrid och deras son flyttar till Fränninge nr 20 och senare till Fränninge 7:45 och där Ingrid avlider den 17 februari 1949 utav ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Lars Olsson som avled den 2 juni 1943.

Bouppteckning efter Ingrid Olsson, född Jonasson som avled den 17 februari 1949.

Sterbhuset efter Lars Olsson som avled den 2 juni 1943 och fastigheten arrenderades av Yngve Olsson.
Fastigheten omfattade totalt 15,1 hektar varav 12,5 hektar var åker. Åkrarna var delvis täckdikade och
man hade investerat i en del jordbruksmaskiner. Vattenledning var inte indraget i djurstallar eller
boningshus, men man hade dragit in elektricitet för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Otto Johanfödd den 2 maj 1900 i Tolånga. Otto Johan Larsson förblev ogift hela livet och han arbetade som Jordbruksarbetare och han var senare bosatt i Kävlinge 16:22 och han avled den 30 september 1976.