Lars Nilsson och Bolla Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:13 (aktuellt nummer) 3 mars 1876 - 1 april 1889
Hårderup 1:2 A (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 november 1885 - 12 maj 1896

Lars Nilsson och Bolla Cederberg är bosatta i Rönås nr 6 men dom äger även fastigheten Hårderup 1:2  den 22 augusti 1820 i Bjärröd. Bolla avlider den 13 februari 1896 och i detta sammanhang köper deras dotter Kersti och hennes man Nils Larsson fastigheten Hårderup 1:2 A. Lars Nilsson bor kvar i Rönås nr 6 och han avlider den 1 januari 1913.

Bouppteckning efter Bolla Persdotter som avled den 13 februari 1896 i Hårderup nr 1.

Den 12 maj 1896 förrättades bouppteckning efter åboen på Hårderup nr 1 Lars Nilssons hustru Bolls Persdotter som avlidit den 13 februari 1896. Hon efterlämnade såsom arvingar änklingen Lars Nilsson samt avlidnas son åboen Nils Persson på Rönås nr 6 som avlats under föregående äktenskap samt barnen i äktenskapet med Lars Nilsson,
sonen Jöns, åbo på Rönås nr 6,
sonen Nils, åbo på Hårderup nr 1 samt
dottern Kersti gift med åbon Nils Larsson på Rönås nr 6.
I bouppteckningen värderas fastigheten Hårderup 1 1/128 mantal till taxeringsvärdet på 1200 kr, lösöret och djuren till 301 kr. På gården fanns två kor á 75 kr samt 8 höns som upptogs till 50 öre per styck. Skulderna uppgick till 95 kr. Den totala behållningen av boet uppgick till 1 406 kr. Det fanns även ett inbördes testamente från den 30 december 1893 som innebar att den efterlevande maden skall sitta i orubbat bo i sin återstående livstid.