Lars Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 4 juni 1892 - 4 juni 1892
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 4 juni 1892 - 4 juni 1892