Lars Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 30 juni 1894 - 2 januari 1898