Lars Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 16:1 (aktuellt nummer) 8 februari 1946 – 22 mars 1952