Lars Anders Arvidsson (Fränninge nr 29:29)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 29:29 (aktuellt nummer) 26 februari 1974 -