Kurt Mårtensson och Rut Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:36 (aktuellt nummer) 29 juni 1963 - 18 december 1969