Välj en sida

Kurt Månsson och Maj-Britt Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 32:1 (aktuellt nummer) 22 februari 1967 -
Hårderup 12:11 (avregistrerat nummer) 19 mars 1962 -