Kurt Arne Hardebrant och Ing-Britt Hardebrant

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 4:5 (aktuellt nummer) 6 januari 1973 - 1 september 1977