Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 3:1 (avregistrerat nummer)
Hårderup nr 5 - 1832
Hårderup 5:1, Torp 6 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) - 14 april 1932
Starrarp 6:5 (avregistrerat nummer) 5 juni 1941 -
Fränninge 30:41 (avregistrerat nummer) 18 mars 1970 - 22 juli 1971
Fränninge 30:29 Skogshill (avregistrerat nummer) 6 mars 1970 - 15 april 1971
Fränninge 30:27 (avregistrerat nummer) 6 mars 1970 - 22 juli 1971
Fränninge 30:24 (avregistrerat nummer) 6 mars 1970 - 22 juli 1971
Fränninge 30:21 (avregistrerat nummer) 21 oktober 1966 - 21 oktober 1966
Fränninge 29:8 (avregistrerat nummer) 14 mars 1968 - 30 januari 1969
Puus 1:8 (aktuellt nummer) 13 september 1976 - 7 juni 1978
Puus 1:5 Lotorpet (aktuellt nummer) före 1812 - 11 november 1975
Puus 1:4 (avregistrerat nummer) 13 september 1976 -
Puus 1:4 (avregistrerat nummer) 1937 - 23 februari 1940
Puus 1:3 “Intaget” eller “Hilding Ols” (avregistrerat nummer) 1934 - 1977
Puus 1:2 “Grindstugan” eller “Ekstrands” (avregistrerat nummer) 1934 - 1976
Puus 1:1 (avregistrerat nummer) 13 september 1976 -
Fränninge 23:9 (avregistrerat nummer) 4 maj 1970 - 4 maj 1970
Fränninge 22:17 (avregistrerat nummer) 10 juni 1966 - 10 juni 1966
Fränninge 18:2 (avregistrerat nummer) ca 1849 - ca 1875
Fränninge 16:11 (avregistrerat nummer) 14 mars 1968 - 30 januari 1969
Fränninge 16:5 (avregistrerat nummer) 14 mars 1968 - 30 januari 1969
Fränninge 14:18 (avregistrerat nummer) 30 augusti 1963 - 27 juli 1967
Vallarum 19:1 (avregistrerat nummer) 9 mars 1966 - 14 mars 1966
Vallarum 18:1 30 december 1959 -
Fränninge 13:11 (avregistrerat nummer) 16 april 1952 - 9 september 1952
Fränninge 12:16 (avregistrerat nummer) 23 februari 1951 -
Vallarum 12:4 Robertsborg (avregistrerat nummer) 1 november 1949 - 30 september 1950
Vallarum 10:2 (avregistrerat nummer) 1 april 1950 - 12 mars 1954
Vallarum 8:21 (avregistrerat nummer) 13 januari 1965 - 28 september 1965
Vallarum 8:20 (avregistrerat nummer) 13 januari 1965 - 28 september 1965
Vallarum 8:18 (avregistrerat nummer) 21 oktober 1965 - 16 mars 1966
Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer) 1 november 1949 - 2 februari 1955
Vallarum 8:12 (avregistrerat nummer) 28 mars 1963 - 28 september 1965
Vallarum 7:54 (avregistrerat nummer) 7 april 1967 - 1 november 1967
Vallarum 7:45 (avregistrerat nummer) 7 april 1967 - 1 november 1967
Starrarps Ora 1:79 (aktuellt nummer) 7 september 1965 - 26 november 1979
Starrarps Ora 1:78 7 september 1965 -
Starrarps Ora 1:77 Norregård (aktuellt nummer) 7 september 1965 - 14 augusti 1979
Starrarps Ora 1:52 (avregistrerat nummer) 18 mars 1966 -
Starrarps Ora 1:63 (avregistrerat nummer) 18 mars 1966 -
Starrarps Ora 1:58 (avregistrerat nummer) 18 mars 1966 -
Starrarps Ora 1:57 (avregistrerat nummer) 18 mars 1966 -
Starrarps Ora 1:51 (avregistrerat nummer) 18 mars 1966 -
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 14 februari 1966 -
Bjälkhult 1:59 (aktuellt nummer) 5 december 1964 - 17 maj 1977
Bjälkhult 1:56 (aktuellt nummer) 14 och 23 februari 1966 - 12 december 1967
Bjälkhult 1:52 14 och 23 februari 1966 -
Bjälkhult 1:51 5 mars 1965 -
Bjälkhult 1:50 8 mars 1965 -
Hårderup 26:1 Hultet (aktuellt nummer) 17 september 1964 -
Hårderup 12:11 Hårderupsgården (avregistrerat nummer) - 21 mars 1959
Hårderup 12:9 (avregistrerat nummer) - 14 juli 1936
Hårderup 12:8 (avregistrerat nummer) - 14 april 1932
Hårderup 12:7 (avregistrerat nummer) - 14 april 1932
Hårderup 12:6 (avregistrerat nummer) - 14 april 1932
Hårderup 12:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) - 14 april 1932
Hårderup 12:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning) - 14 april 1932
Hårderup 12:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) - 14 april 1932
Hårderup 4:26 (aktuellt nummer) 22 november 1961 -
22 november 1961 -
Hårderup 1:13 (aktuellt nummer) 22 november 1961 - 1992