Kristina Nilsson (änka efter Per Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:36 (aktuellt nummer) 4 juni 1946 - 9 oktober 1954